Välkommen Jonna

Vi har glädjen att presentera vår nya terapeut Jonna till teamet. Från mars finns det möjlighet att boka sig på behandling och ni hittar henne i Falkenberg. Ni träffar henne på workshopen 7: e mars (se ovan). Så här säger Jonna om sitt nya uppdrag:

"Jag har letat efter ett sätt att hjälpa mina kunder att hantera livets påfrestningar, stress, krav och måsten från både samhället såväl som från sig själva. Genom SlowDown kan jag hjälpa dem medåterhämtning både fysiskt och mentalt, vilket många har svårt med i dagens samhälle.
SlowDown bidrar också med att hjälpa mina kunder att rikta sitt fokus på sig själva och lära sig vad de behöver och vad de vill.
När man som jag jobbar med människor dagligen så inser man att det krävs en förändring i hur vi lever, all den stress och yttre stimuli som vi utsetts för dagligen. Vi behöver hitta en balans i allt detta och lära oss att hantera det vilket SlowDown hjälper oss med".