Digital Kurs

Genom att gå en kurs online kan du gå kursen den dag och tid det passar dig med möjlighet att repetera. 

SlowDown ger dig möjligheter att öka din medvetenhet om dig själv och vad du behöver i din vardag för att må bra och bättre. Med lite träning är SlowDown en enkel aktivitet att utföra själv som ett kraftfullt verktyg att påverka ditt välmående - var du än är, när som helst. En början på en förändring!

Vad ger SlowDown mig?

  • Ökad medvetenhet om dig själv och ditt sammanhang.
  • Hur du kan ta kontroll och ansvar för dig själv och din utveckling. 
  • Möjligheterna med SlowDown som kraftfullt verktyg i att kunna påverka ditt välmående. 
  • Förståelse för hur du kan påverka ditt välmående genom att stimulera NMU.

Gå en kurs online du med och upplev vilka möjligheter SlowDown ger dig!


Onlinekurs:

Din kurs innehåller 4 moduler med tillhörande lektioner. Varje modul är mellan 60-180 minuter beroende på hur aktiv du själv är.

Modulerna släpps successivt under ett antal veckor för att ge dig förutsättningar för ett så bra lärande som möjligt där du själv bestämmer hur lång tid du behöver för varje modul och med möjlighet att repetera.

Kursen innehåller olika aktiviteter som föreläsning, filmvisning, demonstration och reflektion för att du ska lära dig hur du utför SlowDown på ett enkelt sätt i din vardag. Kursen innehåller också en övningsdel så att du får möjlighet att träna på att utföra SlowDown. 

Några innehållsdelar i kursen: 

  • Vad vi är anpassade för som människor och vad detta innebär i din vardag.
  • Hjärnans resurser och förmågor som vi alla kan träna oss till för att ge oss förutsättningar för att må bättre. 
  • Hur du kan stimulera hjärnan och kroppen mer allsidigt för välmående och utveckling. 
  • Träning på att utföra SlowDown som en enkel och kraftfull aktivitet i din vardag för att hantera stress och andra obalanser som värk, oro, sömnproblem m.m. 
  • Bonus i form av ett enkelt träningsprogram så att du kommer igång med utförande av SlowDown.
  • Support längs vägen genom en sluten Facebook-grupp. 

Introkurs:

Är du nyfiken på att veta mer om vad onlinekursen kan ge dig kan du anmäla dig till en kortare introkurs. Denna innehåller 4 korta lektioner och ger dig några konkreta verktyg för hur du redan idag kan börja arbeta med din återhämtning och ditt välmående.. Den kostar inget mer än din tid. 


Är du nyfiken på introkursen? Maila till info@myslowdown.com för mer information.