Fysisk Kurs

Redan efter första tillfället har du fått grunden i hur du utför SlowDown vilket innebär att du direkt kan börja utföra SlowDown i din vardag.

Kursens omfattning är fyra-sex tillfällen där varje tillfälle är cirka två timmar varierat med teori och praktiskt genomförande. 

Vid en fysisk kurs går du tillsammans med andra deltagare. Det är alltid du och ditt lärande som är i fokus så att du når de resultat som du önskar. 

Under kursen har vi olika pedagogiska aktiviter för att säkerställa ett så bra lärande som möjligt. Kursen innehåller därför både föreläsning, filmvisning, demonstration, övning och reflektion.

Vi tränar oss i att utöva SlowDown både enskilt och tillsammans med andra deltagare. 

Varje tillfälle har ett specifikt tema för att skapa en god lärandeprocess för dig så att du när kursen är slut har kunskap och kompetens om hur du kan variera ditt utförande av SlowDown på egen hand.