"Jag upplevde mig starkare inifrån både mentalt men också fysiskt vilket gav mig ett inre lugn jag inte trodde var möjligt. Tack!"

Lär dig utföra SlowDown genom kurs

SlowDown är med lite träning en enkel aktivitet att utföra själv. Genom en kurs ges du möjlighet att få kunskap kring varför SlowDown är nödvändigt och hur du själv kan utföra aktiviteten.

Du kan välja om du vill gå kurs digitalt, fysiskt eller både och.

SlowDown bidrar till ökad medvetenhet om dig själv och ger dig verktyg att hantera stress och stimulera din hjärna för bättre välmående, utveckling och välbefinnande.

SlowDown stimulerar det som kallas det neuromotoriska underlaget (NMU). Genom rörelser, medveten andning och sinnesnärvaro ges förutsättning till hjärnan och övriga kroppens återhämtning och utveckling.