SlowDown


När vi coachar människor så inser vi att det ofta finns en stor obalans mellan vårt sätt att hantera information från vårt yttre i relation till information inom oss. I vår omgivning händer mycket runtomkring oss och det är ett ständigt brus av information vilket bidrar till att vårt sinne sällan får chansen att vändas in mot oss själva. Tid och uppmärksamhet för reflektion, eftertanke och bearbetning av de intryck vi fått till oss är i många fall nedsatt eller helt obefintlig. 

När vi istället tränar individer i att vända uppmärksamheten inåt, låter dem medvetandegöra sin andning, tar bort yttre distraktioner och ber dem röra sig i ett långsamt tempo, då sker grejer som vi bäst kan beskriva som "Att vi får kontakt med oss själva igen" - orden kommer från individer och klienter vi mött.

"SlowDown som koncept är skapat för att ge oss kraft, välmående och flexibilitet genom vår vardag. 

Vi behöver en förståelse för vad som påverkar oss och hur vi tränar upp oss i att ta ansvar för vår egna utveckling och välmående. SlowDown skapar förutsättningar för just detta."

Hjärnan som helhet

I systemisk hjärnforskning ses hjärnan som helhet (Matti Bergström). Där varje del har sina resurser och förmågor som är helt beroende av samspelet med andra delar.

Det är viktigt att hela hjärnan stimuleras för att tillgodose alla resurser och funktioner som vi besitter. Idag tenderar stimuleringen på hjärnan bli ensidig vilket kan leda till överbelastning. När det sker kan en mängd olika responser och symptom uppstå såsom utmattning, depression, värk och nedsatt immunförsvar.

SlowDown som verktyg för välmående och hälsa

SlowDown är skapat för att ge kroppen och hjärnan sina egna förutsättningar att må bra och utvecklas. Vi tror att om vi till viss del efterliknar beteenden, miljöer och andra faktorer på ett sätt som vi är anpassade för kommer vi stå bättre rustade i vår vardag.

SlowDown är en variant av hur vi kan stimulera det neuromotoriska underlaget (NMU). SlowDown är enkelt att utföra själv som ett kraftfullt verktyg i att kunna påverka sin egen hälsa där kroppen och hjärnan ges förutsättningar att fungera så som det är utformade för. 

"Om vi inte kan se in i oss själva kan vi inte utnyttja vår största potential. "


Det Neuromotoriska Underlaget 

Balans mellan hjärnans delar

Hjärnan stimuleras bland annat av rörelse. Hur rörelserna utförs påverkar hur hjärnan stimuleras. Rörelser i snabbt tempo stimulerar framförallt hjärnbarken och rörelser i långsamt tempo stimulerar framförallt hjärnstammen.

Balans mellan inre och yttre muskulatur

Muskler stimuleras av rörelse. Snabba rörelser stimulerar yttre muskellager och bidrar till mobilitet medan långsamma rörelse stimulerar inre muskellager och bidrar till stabilitet.

Nervsystemet kvalité och antal kopplingar

Nervsystemet skapar kontakt med kroppens olika system. Kvaliteten i nervfiber och antal kopplingar påverkar kommunikationen mellan hjärnans delar och mellan hjärnan och kroppen.

Beståndsdelar för stimulering av NMU

  • Rörelser i långsamt tempo.
  • Rörelser sker sinnesbaserat från inre bana, alltså med information från oss själva om hur rörelserna ska utföras.
  • Uppmärksamhet på sin andning.
  • Respekt för sina och andras gränser.

Vad fungerar för mig?

Metoder som tai-chi, yoga, qi-gong, feldenkrais, mindfulness är olika sätt att stimulera det NMU. Namnet på metoden är inte det viktiga, så länge hänsyn tas till beståndsdelarna kommer vilken träningsform som helst fungera.

Ett väl stimulerat neuromotoriskt underlag är en förutsättning för välmående, flexibilitet och kraft. Genom att stimulera det NMU så bidrar det till en bättre kontakt med oss själva, våra grundläggande behov och vår naturliga rytm. Det påverkar därmed vår livskvalitet, den kraft och helhet vi har eller kan skapa.